Tilgang

multiDoor er nå tilgjengelig for pålogging og bruk!

Tilgang til multiDoor gir en lisensbasert tilgang som kan kjøpes inn til person, bedrift eller prosjekt. En brukerlisens gir fri tilgang til dørvelgeren og begrepsoversikten i multiDoor og alle skjema i PDF. Ved behov for flere samtidige brukere må det kjøpes inn flere lisenser.

 

For tilgang send oss en e-post med ønsket antall lisenser så tar vi kontakt:

 

Din e-post adresse vil kun bli benyttet til å registrere brukerkonto i multiDoor. Se Multiconsult sin personvernserklæring her. 

Priser: 

Introduksjonstilbud! Varer ut 2021: 

Per lisens:   

kr. 25.000,- per år 

Faglige spørsmål:  

kr. 1.250,- per time 

Kurs A: 

Kr. 2000,- per person 

Kurs B: 

Kr. 3000,- per person 

Faglige Spørsmål:

Våre fageksperter har utviklet multiDoor. De har også mye kunnskap om prosjektering, planlegging og bygging av dørmiljøer. Våre RIS medarbeidere (Rådgivende Ingeniør Sikkerhet) kan hjelpe deg med analyser, lage sikring & låseplaner, bistå i prosjektering, budsjettering, kostnadsanalyser, beregninger og detaljering.  

  

Ta kontakt med en av våre rådgivere om det er noe du ønsker bistand til! 

 

Thor Henden

Thor Henden

Har over 36 års erfaring fra sikkerhetsbransjen og er hjernen bak multiDoor. Jobbet som Rådgivende Ingeniør Sikkerhet (RIS) i Multiconsult siden 2012.

Thor holder også gjerne kurs for dere i bruk av multiDoor og gjennomføring av prosjekter. 

  

Ta kontakt for faglige spørsmål eller hjelp i prosjekter.  

(+47) 90 73 99 29  

thor.henden@multiconsult.no

 

 

Helge Aadland

Helge Aadland

Har over 26 års erfaring fra lås & sikkerhetsbransjen og har svært gode praktiske kunnskaper på dørmiljøer og adgangssystemer.

Startet opp som Rådgivende Ingeniør Sikkerhet (RIS) i Multiconsult 2021.

 

Ta kontakt for faglige spørsmål eller hjelp i prosjekter.

(+47) 90 83 11 83

helgealf.aadland@multiconsult.no 

Rune Standal

Rune Standal

Har over 20 års erfaring fra låsbransjen og har svært god praktisk kunnskap på dørmiljøer. Jobbet som Rådgivende Ingeniør Sikkerhet (RIS) i Multiconsult siden 2018. Rune hjelper dere også gjerne med praktiske løsninger på byggeplass. 

  

Ta kontakt for faglige spørsmål eller hjelp i prosjekter.  

(+47) 970 55 318  

rune.standal@multiconsult.no

 

Kurs

Vi har tilgjengelig følgende kurs: 

A - Innføring i multiDoor og prosjektering av sikkerhetsanlegg 

Gir en innføring i bruken av multiDoor og viser hvordan man finner frem til riktige dørtyper i et prosjekt. Viser også beste praksis for prosjektering og planlegging av sikkerhetsanlegg. 

Passer for alle som skal jobbe med planlegging og bygging av dører i et byggeprosjekt: Entreprenører, rådgivere, byggherrer, arkitekter, låsesmeder, elektrikere, etc. 

B - multiDoor og effektiv planlegging av dørmiljø 

Eksemplifisert gjennomgang av hva som må gjøres i tidligfase (beslutningsplan!), prosjekteringsfasen, kontraktsfasen og byggefasen. Deltakere får konkrete verktøy til prosjektering av sikkerhetsanlegg og forklaring av prosessen til et byggeprosjekt uten forsinkelser, kostnadsoverskridelser, feil og mangler. Viser hvordan man ved bruk av multiDoor kan effektivisere planleggingsfasen, detaljeringsprosessen og byggetiden. 

 

Når 

Hvor 

Tittel 

Påmelding

20.04.2020, 

kl. 10:00-14:00 

Bergen 

(Multiconsult) 

A: Innføring i multiDoor og prosjektering av sikkerhetsanlegg  

Kommer

21.04.2020, 

kl. 10:00-16:00 

Bergen 

(Multiconsult) 

B: multiDoor og effektiv planlegging av dørmiljø 

Kommer

27.04.2020, 

kl. 10:00-14:00 

Oslo 

(Multiconsult) 

A: Innføring i multiDoor og prosjektering av sikkerhetsanlegg 

Kommer

28.04.2020, 

kl. 10:00-16:00 

Oslo 

(Multiconsult) 

B: multiDoor og effektiv planlegging av dørmiljø 

Kommer

Flere kurs kommer (oppdateres fortløpende). Kurs kan også avtales spesielt med våre rådgivere.