Har dere utfordringer på byggeplass med å få riktig utstyr til dører i forhold til funksjoner og krav? Dørmiljø er dyrt! Rett løsning på rett nivå er viktig.
Er det uavklarte grensesnitt? Komplette dørmiljøer involverer flere fag og potensiale for feil er stort (og kostnadskrevende).

multiDoor kan være løsningen!

Målet

Målet med multiDoor har vært å finne en felles bransjestandard på hvordan elektromekaniske dørmiljø skal beskrives, bestilles, monteres og leveres - slik at det blir en slutt på dørtekniske problemer i byggeprosjekter.

 

 

Verdi

multiDoor gjør prosjektering, detaljering og bygging av elektromekaniske dørmiljø til en mye enklere og raskere oppgave. Det spares mye tid på prosjektering og montering. Løsninger for døren tydeliggjøres slik at installasjoner blir bedre koordinert og risiko for mangler og feil minimeres.

 

 

 

Hvem er vi?

multiDoor er et konsept som er utviklet av Multiconsult i samarbeid med låsbransjen for å standardisere dørtyper for det elektriske dørmiljøet. Ildsjelene for konseptet sitter i Bergen, men samarbeidet mot en ny standard i bransjen har vært et nasjonalt samarbeid.

Løsning

Multiconsult har satt flere hundre forskjellige mulige dørløsninger i system i et eget digitalt programverktøy som hjelper deg å finne riktig DørKategori-skjema (DK-skjema) i forhold til dørenes og byggets funksjoner og krav. Dette er multiDoor.

Produktet

Grensesnitt dørmiljø

Last ned utfyllbar PDF her.

dk132.2.tn