«DK-Skjemaene reduserer betydelig faren for feil og mangler innen vårt fagområde. Spesielt i store, kompliserte bygg som Åsane VGS»

.. skriver prosjektleder Fabian Bruvik, fra lås- og sikkerhetsleverandøren Heikki Bruvik AS

 

Jeg har jobbet tett sammen med Multiconsult og Thor Henden (RIS) på flere store prosjekter som Hotel Norge og Åsane Videregående skole hvor han har prosjektert løsninger som byggherren faktisk etterspør.

….anbefales på det sterkest sier Constructa AS sin tekniske byggeleder Øyvind Hole.

 

«Vi har brukt DK skjemaer på de siste 2 prosjektene våre. Skjemaene gir oss en god oversikt over hvordan de forskjellige dørene skal rørsettes og hvilke komponenter som skal plasseres hvor.  Det går også tydelig frem hvilke fag som skal utføre hva.»

…sier elektro bas Thomas Madsen hos Frøland & Noss Elektro AS

 

«Låssenteret  benyttet multiDoor DK skjema til prosjektet Voss Gondol nedre stasjon.  Disse DK skjemaene ble arbeidsdokumentene til montørene sammen med sikring & låseplan tegningene til prosjektet. Dette fungerte utmerket.»

..sier prosjektleder for adgangskontroll Helge Alf Aadland hos Låssenteret AS
 

Referanseprosjekt: