«DK-Skjemaene reduserer betydelig faren for feil og mangler innen vårt fagområde. Spesielt i store, kompliserte bygg som Åsane VGS»

.. skriver prosjektleder Fabian Bruvik, fra lås- og sikkerhetsleverandøren Heikki Bruvik AS

 

Jeg har jobbet tett sammen med Multiconsult og Thor Henden (RIS) på flere store prosjekter som Hotel Norge og Åsane Videregående skole hvor han har prosjektert løsninger som byggherren faktisk etterspør.

….anbefales på det sterkest sier Constructa AS sin tekniske byggeleder Øyvind Hole.

 

«Vi har brukt DK skjemaer på de siste 2 prosjektene våre. Skjemaene gir oss en god oversikt over hvordan de forskjellige dørene skal rørsettes og hvilke komponenter som skal plasseres hvor.  Det går også tydelig frem hvilke fag som skal utføre hva.»

…sier elektro bas Thomas Madsen hos Frøland & Noss Elektro AS

 

«Låssenteret  benyttet multiDoor DK skjema til prosjektet Voss Gondol nedre stasjon.  Disse DK skjemaene ble arbeidsdokumentene til montørene sammen med sikring & låseplan tegningene til prosjektet. Dette fungerte utmerket.»

..sier prosjektleder for adgangskontroll Helge Alf Aadland hos Låssenteret AS
 

Referanseprosjekt:

Sted
Bergen
Prosjektperiode
2016-2017
Byggherre/Oppdragsgiver
Helse Bergen Vest

Rehabiliteringsprosjekt.
Multiconsult sin RIS rolle i prosjektet: prosjektering adgangskontroll (AAK), innbruddsalarm (AIA),og Lås & Beslag.
I prosjektet er det benyttet 14 forskjellige DK-skjema som betyr 14 forskjellig dørløsninger grunnet sikkerhetskrav,
myndighetskrav (UU og rømning) samt brukerspesifiserte løsninger

 

Sted
Bergen
Prosjektperiode
2016-2018
Byggherre/Oppdragsgiver
GC Rieber Eienedom

Nytt kontorbygg på Marineholmen.
Multiconsult sin RIS rolle i prosjektet: prosjektering  av adgangskontroll (AAK), innbruddsalarm (AIA), Lås & Beslag og kameraovervåking (ITV).
I prosjektet er det benyttet 41 forskjellige DK-skjema som betyr 41 forskjellig dørløsninger grunnet sikkerhetskrav,
myndighetskrav (UU og rømning) samt brukerspesifiserte løsninger

 

Sted
Bergen
Prosjektperiode
2016-2018
Byggherre/Oppdragsgiver
Constructa Entreprenør AS

Rehabilitering av Hotel Norge.
Multiconsult sin RIS rolle i prosjektet: prosjektering  av adgangskontroll (AAK), innbruddsalarm (AIA), Lås & Beslag og kameraovervåking (ITV).
I prosjektet er det benyttet 69 forskjellige DK-skjema som betyr 69 forskjellig dørløsninger grunnet sikkerhetskrav,
myndighetskrav (UU og rømning) samt brukerspesifiserte løsninger

Sted
Bergen
Prosjektperiode
2016-2018
Byggherre/Oppdragsgiver
Bergen Kommune / HENT AS

Sykehjem med 90 beboerrom.
Multiconsult sin RIS rolle i prosjektet: prosjektering av DK-skjema for Lås & Beslag. I prosjektet er det benyttet 32 forskjellige
DK-skjema som betyr 32 forskjellig dørløsninger grunnet sikkerhetskrav, myndighetskrav (UU og rømning) samt brukerspesifiserte løsninger.

Sted
Bergen
Prosjektperiode
2017-2020
Byggherre/Oppdragsgiver
Bergen Kommune / Constructa Entrrprenør AS

Nytt sykehjem og aktivitetssenter med Omsorgs leiligheter i regi av Bergen Kommune. Ca. 20.000 m2.
Multiconsult sin RIS rolle i prosjektet: prosjektering adgangskontroll (AAK), pasientvarsling (PAV) og Lås & Beslag.
I prosjektet er det benyttet 71 forskjellige DK-skjema som betyr 71 forskjellig dørløsninger grunnet sikkerhetskrav,
myndighetskrav (UU og rømning) samt brukerspesifiserte løsninger.